Aloitussivulle
Tuotteet -sivulle
Agentuurimme
Yhteystietomme
Logo
        Mattikokko Oy
 

Kosteusmittari -sarja Protimeter

Rakennekosteusmittari  Aquant  BLD5765

rakennekosteusmittari
        Protimeter Aquant BLD5760Rakennekosteusmittari Protimeter Aquant BLD5765 on
        uudistettu

Protimeter Aquant kosteusmittari on helppokäyttöinen rakennekosteuden ilmaisija. Sillä tutkit nopeasti laajoja pintoja, kuten seiniä, lattioita ja kattoja. Laite osoittaa kosteuserot ja riskit esimerkiksi lattiapäällysteen alla sekä maalin, tapetin ja kaakeleiden takana.

Laitteessa on uudistettu värikoodattu LED-asteikko, lisäksi siinä on nyt myös digitaalinäyttö 0...999.

Näppärä kosteusmittari toimii radiotaajuudella. Mitattaviin kohteisiin ei siis tarvitse tehdä reikiä: pinnat säilyvät ehjinä.Kosteusmittari  Mini  BLD2000

rakenne-kosteusmittari Protimeter Mini BLD2000,
        helppokäyttöinen laite

Protimeter Mini on kosteusmittari puulle, ja se sopii rakennusten kosteustutkimuksiin, puutavaran tarkastuksiin ja muihin käyttötarkoituksiin.

Mittaus tapahtuu piikkielektrodien avulla. Mittausalue puulle alkaa 6% painoprosentista ja menee yli puun kyllästymispisteen 28%. Kirkas ja selkeä värillinen LED-näyttöasteikko ilmaisee  mittaustuloksen. Kosteuden määrä ilmaistaan asteikon vierellä numeroina 6 ... 90 %RH.

Toimitukseen sisältyy suojalaukku ja kalibroinnin tarkistusvastus sekä kalibrointitaulukko useille puulajeille.Rakennekosteusmittari  Surveymaster  BLD5365

Rakennekosteusmittari Protimeter Surveymaster
        BLD5365, monipuolinen ja suosittu malli uudistettu rakennekosteusmittari
        Protimeter Surveymaster BLD5360, monipuolinen ja
        suosittu malli

Erittäin suosittu malli!

Protimeter Surveymaster rakennekosteusmittari on tarkoitettu mm. rakenteiden kosteusongelmien tutkimiseen. Tässä yhdistelmämittarissa on sekä etsintätoiminto että mittaustoiminto.

Yhdessä käytettyinä nämä antavat hyvän mahdollisuuden paikallistaa kosteuden esiintyminen ja selvittää kosteuden laajuus sekä päästä kosteussyiden jäljille.

Rakennekosteusmittari ilmaisee mittaustuloksen havainnollisesti sekä värikoodatun LED-asteikon että digitaalinumeronäytön 0...999 avulla. Lisäksi laite antaa äänimerkin.

Etsintätoiminto tunnistaa kosteuden pintojen alta käyttäen radiotaajuutta. Tämä toiminto sopii monille materiaaleille. Ja se on hyödyllinen silloin, kun mitattavaa pintaa ei haluta tai ei voida lävistää piikkiantureilla (pinnat säilyvät ehjinä). Mittaustulokset kertovat pinnan alapuolisesta kosteudesta.

Mittaustoiminto ilmoittaa kosteuspitoisuuden käyttämällä piikki- tai syvämittausantureita. (Tämä toiminto on tarkoitettu erityisesti puurakenteille.)

Laitteessa on kiinteät piikkianturit ja mukana toimitetaan erillinen piikkianturi, jolla on mahdollista tavoittaa useammat kohteet. Lisäksi mukana tulee yksi pari syvämittausantureita - nämä laajentavat mittarin käyttökohteita.

Toimitukseen sisältyy myös suojalaukku ja kalibroinnin tarkistusvastus sekä kalibrointitaulukko useille puulajeille.

Monipuolinen ja tehokas mittari!


Uudistettu muotoilu, samat laadukkaat ominaisuudet:

Kosteusmittari Surveymaster toimitetaan runsaasti
        varusteltunaSurveymaster rakennekosteusmittari BLD5365 löytää
        kosteuden laatan takaaProtimeter BLD5365 on kätevä käyttää laajojen
        pintojen tutkimiseenUusi BLD5365 Protimeter mittari antaa luotettavan
        mittaustuloksen

Rakennekosteusmittari Protimeter käyttöesimerkki
         lattian skannausKosteusmittari Protimeter Surveymaster
         käyttöesimerkki puulistan mittausRakennekosteusmittari Surveymaster
         käyttöesimerkki kaakeli takaa kosteus etsintäKosteusmittari Protimeter käyttöesimerkki seinä
         kosteusmittausLämpö- ja kosteusmittari  Hygromaster  BLD7700

lämpö- ja kosteusmittari - Protimeter Hygromaster

Protimeter Hygromaster on yhdistelmälaite, joka on sekä lämpö- että kosteusmittari. Se mittaa ilman suhteellisen kosteuden, kastepisteen ja lämpötilan. Rakenteista, kuten seinistä ja lattioista, voidaan mitata suhteellinen kosteus. Rakennekosteus esim. betonista mitataan poratusta reiästä, apuna käytetään Hygrostick-mittapäätä.

Mittapään voi irrottaa ja vaihtaa lisävarusteena saatavaan kaapelilla varustettuun mittapäähän.

Mittarissa on selkeä digitaalinumeronäyttö. Lisävarusteena on saatavana pintalämpötila-anturi.Puun kosteusmittari  Timbermaster  BLD5601

kosteusmittari puulle
        Protimeter Timbermaster BLD5601

Protimeter Timbermaster on puun kosteusmittari, joka mittaa suoraan kosteuden kuuselle ja männylle sekä muuntotaulukon avulla noin 150:lle puulajille.

Kosteuden mittaus tapahtuu piikkielektrodeilla. Mittarissa on selkeä digitaalinumeronäyttö. Mittariin voi liittää lämpöanturin, joka työnnetään puun sisään. Mittari korjaa automaattisesti lämpötilan kosteusarvot.

Myös mallit Protimeter BLD5602 ja BLD5604 saatavilla.Kosteusmittari  MMS-2  BLD8800

monikäyttöinen
        kosteusmittari -järjestelmä Protimeter MMS2

Protimeter MMS-2 on uusi erityisen kehittynyt kosteusmittari, MMS-2 on suorastaan monitoiminen kosteudenmittausjärjestelmä. Käyttötarkoituksen mukaan voidaan valita etsintä-, mittaus- tai hygrometritoiminto. Kosteustilanne voidaan tutkia eri materiaaleissa tai ympäröivässä tilassa. Mittari auttaa selvittämään rakenteiden kuntoa ja sisäilman laatua.

Etsintätoiminnolla tutkitaan kosteustilannetta pintamateriaalien alta - rikkomatta pintaa. Mittaustoimintoa käytetään rakenteiden kosteusarvon määrittämiseen. Syvämittausantureilla voidaan mitata rakenteiden sisältä. Hygrometritoiminnolla mitataan ympäröivän ilman suhteellinen kosteus ja lämpötila. Anturi voidaan myös upottaa materiaaliin suhteellisen kosteuden mittaamiseksi. Kondensaatiotoimintoa käytetään toteamaan mahdollinen kondenssivaara tutkittavalla pinnalla. Kastepiste voidaan selvittää.
Myös pintojen lämpötilan mittaus onnistuu kohdetta koskettamatta. Laitteessa on informatiivinen värinäyttö ja mittaustulosten tallennustoiminto. Erilaisia varustelukokonaisuuksia saatavilla. Tämä on todella monipuolinen rakennekosteusmittari!
Lisävarusteina mm:

Protimeter - syvämittausanturi

Protimeter syvämittausanturi

Mittaustietoa syvemmältä!

- pitkä anturi, 240 mm
- erikoispitkä anturi, 360 mm
 
 

Protimeter - vasaraelektrodi

Protimeter vasaraelektrodi

Raskasta sarjaa!


- kelpo väline mittauselektrodien "junttaamiseen"
 
 

Protimeter - rakennekosteusmittarit

Protimeter (GE) valmistaa kosteusmittareita ja rakennekosteusmittareita (rakennekosteuden ilmaisimia), jotka ovat käytössä erittäin hyviksi todettuja. Nämä kosteusmittarit helpottavat ja nopeuttavat työtä. Käyttökohteita on useita, mm. ennakoiva huolto ja kosteusvauriot. Näillä mittareilla voi selvittää esim. kuinka laaja mahdollinen kosteusvaurio on. Tämä tieto on tärkeää korjaustoimien kannalta.
 
Mittarit tarjoavat tietoa ja siten auttavat säästämään kustannuksissa!

 Sivun alkuun
 
Tuotteiden tekniset tiedot sitoumuksetta.

Pääsivu/Protimeter
Sivukartta
© Mattikokko Oy